frennl

Algemene voorwaarden

Ingevolge de Franse wetgeving, is alleen de Franse tekst van onze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Deze kan u hier terug vinden
Wat volgt is een vertaling.

Editeur: Domaine Gajolles – Siret N° 49790487000019
32410 Bonas – FRANCE –
Verantwoordelijke : Tinne Pouleyn

Grafisch Concept, ontwikkeling en realisatie
B-Art Graphics – Bart De Meuter – bart@b-artgraphics.be
De foto’s maken deel uit van de website, een reproductie is in geen geval toegestaan

Implementatie van hyperlinks
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar alle pagina’s van de Gajolles-website. Behalve voor het gebruik van openbaar orde deze hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Gajolles. Wij behouden ons het recht voor om bezwaar te maken.

De Gajolles-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Gajolles controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Gajolles kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Gajolles hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

© domaine Gajolles

Art 1 – toepassing: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verblijf in onze chambres d’hôtes, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de zaakvoerder van domein Gajolles.

Art 2 – verblijfsduur: Het verblijf in onze chambres d’hôtes kan alleen om toeristische redenen, met een beperkte verblijfsduur. De klant kan in geen enkel geval één of ander recht inroepen om zijn verblijf te bestendigen.

Art 3 – reservatie: De reservatie is pas geldig wanneer de klant het voorschot heeft overgemaakt; dit voorschot bedraagt 40 % van de overnachting (ontbijt inbegrepen), met een minimum van één nacht per gereserveerde kamer. De prijzen zijn de overnachting en het ontbijt, behalve de verblijfstaks.

Art 4 – saldo: Het saldo moet ons bereiken uiterlijk 30 dagen vóór het begin van het verblijf. Voor een verblijf gereserveerd op korte termijn wordt het saldo onmiddellijk bij aankomst vereffend. Maaltijden en eventuele bijkomende diensten worden geregeld daags voor uw vertrek.

Art 5 – annulatie door de klant: Elke annulatie moet schriftelijk worden overgemaakt. Volgende kosten worden aangerekend:

    a) bij annulatie tot 90 dagen vóór het begin van het verblijf: het voorschot van 40 % wordt terugbetaald, min onze bankkosten;
    b) bij annulatie tussen 90 en 31 dagen vóór het begin van het verblijf: het voorschot van 40 % wordt aangerekend;
    c) bij annulatie minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf, wordt het verblijf volledig aangerekend;
    d) bij inkorting van het verblijf, blijft de prijs van het logement aangerekend voor de volledige duur; de genoten maaltijden en diensten worden eveneens aangerekend.

Art6 – annulatie door de eigenaars: In geval de eigenaars zich verplicht zien het verblijf te annuleren, wordt de klant onmiddelijk schriftelijk verwittigd. De klant ontvangt de gestorte sommen onmiddellijk terug, onafgezien van zijn recht om eventuele geleden schade te verhalen.

Art 7 – aankomst: In geval een laattijdige aankomst voorzien wordt, dient de klant dadelijk te verwittigen. Voor een verblijf van korte duur, in geval de klant niet is opgedaagd om 19 uur, of niet heeft verwittigd, wordt de overeenkomst als van nul en generlei waarde beschouwd. De zaakvoerder kan dan beschikken over de kamer. Het voorschot blijft evenwel verworven.

Art 8 -verblijfstaks: De verblijfstaks (taxe de séjour) is een lokale belasting, die door de klant aan de eigenaar moet worden voldaan; de eigenaar stort de verblijfstaks door aan de balastingontvanger.

Art 9 – gebruik van de lokalen en het domein: De klant wordt geacht de rust te bewaren, en installaties, gebouwen en meubilair alleen te gebruiken overeenkomstig met hun bestemming. De klant verbindt er zich specifiek toe de kamers in goede staat te verlaten.

Art 10 – capaciteit : De huurovereenkomst wordt altijd afgesloten voor een precies aantal personen. Zo het aantal gasten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar de toegang weigeren tot de bijkomende gasten. Deze weigering kan in geen geval begrepen worden als een wijziging of een annulatie van de overeenkomst uitgaande van de eigenaar.

Art 11 – huisdieren: Er worden geen huisdieren toegelaten op de kamers, in het gebouw of op het terrein van onze chambre d’hôtes. Deze weigering van huisdieren kan in geen geval begrepen worden als een wijziging of een annulatie van de overeenkomst uitgaande van de eigenaar.

Art 12 – tabaksgebruik: In huis en in onze gastenkamers kan niet worden gerookt. Alleen op het terras mag er gerookt worden, op voorwaarde dat dit de andere gasten niet stoort, en mits gebruik van de daarvoor voorziene asbakken.